Politechnika Białostocka Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy - podsumowanie

18 czerwca odbył się ostatni zjazd w ramach projektu realizowanego przez Miasto Siemiatycze pn. Politechnika Białostocka Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy.

Ostatnie zajęcia były okazją do podsumowania projektu przez Burmistrza Miasta Siemiatycze Piotra Siniakowicza oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej dr hab. Grażynę Łaska. Burmistrz Miasta Siemiatycze podziękował przedstawicielom uczelni za dobrą współpracę i wyraził nadzieję na jej kontynuację w przyszłym roku. Wszyscy studenci otrzymali dyplomy Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego.

W zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego uczestniczyło 30 uczniów szkół podstawowych: SP 1 i SP 3. Wykłady odbywały się na Politechnice Białostockiej. W trakcie kolejnych zjazdów, mali studenci wzięli udział w następujących wykładach: Niezwykłe liczby Fibonacciego, Odkrywamy trzeci wymiar, Mała wielka stopa, Radio Akadera. Dzieci zwiedziły również nowoczesną bibliotekę Politechniki Białostockiej.

Źródło: UM Siemiatycze

Mali studenci i pierwszy wykład na Politechnice

W sobotę w pierwszym wykładzie na Politechnice Białostockiej uczestniczyli studenci Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego. Przed zajęciami Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz oraz Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis podpisali oficjalne porozumienie w sprawie współpracy w ramach projektu Politechnika Białostocka Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy.

Małym studentom wręczono indeksy. Temat wykładu inauguracyjnego brzmiał: „NIEZWYKŁE LICZBY FIBONACCIEGO”, zajęcia poprowadziły dr hab. Dorota Mozyrska oraz dr Ewa Girejko.

Kolejny wykład pt. „Odkrywamy trzeci wymiar” odbędzie się 12 marca 2015 r.

Źródło: UM Siemiatycze